Breadcrumbs

Угода користувача

MIGDb - ігровий портал про відеоігри і всім, що з ними пов'язано: огляди, новини індустрії, огляди техніки та інші спеціальні проекти. Інформація на Сайті представлена в різному вигляді, від текстових матеріалів до відеороликів.

Використання Сайту можливе лише при повній та беззастережній згоді з умовами даної Угоди. Користувач, повністю або частково незгодний з цими умовами, зобов'язаний негайно припинити будь-яке використання цього Сайту.

Терміни

В цій Угоді використовуються такі терміни і поняття:

Адміністрація Сайту - володіє всіма винятковими майновими правами на Сайт (включаючи доменне ім'я сайту), матеріали, розміщені на Сайті, і здійснює його адміністрування та управління.

База даних Сайту - сукупність всієї Інформації, розміщеної на Сайті, що має певну структуру і розташування.

Інформація - будь-яка інформація, що розміщується (розміщена) Користувачем або Адміністрацією Сайту на Сайті, в тому числі: будь-які текстові повідомлення, посилання на інші сайти, коментарі, зображення, аудіо- та відеофайли і інші матеріали. Вся інформація належить своїм правовласникам.

Модерація - зміна і видалення будь-якої Інформації, наявної на Сайті, в тому числі доданої Користувачем.

Користувач - будь-яка особа, яка здійснює використання Сайту. Користувач, що пройшов процедуру реєстрації та отримав унікальний логін і пароль, є зареєстрованим користувачем і має свій Профіль. Будь-який Користувач, який здійснює доступ і використання Сайту, автоматично погоджується з цією Користувальницькою Угодою і приймає вимоги, встановлені цією Користувальницькою Угодою.

Профіль (аккаунт / обліковий запис) користувача - спеціальний підрозділ Сайту, захищений паролем. В Профілі міститься інформація про Користувача, включаючи особисті (персональні) і контактні дані. Дана інформація розміщується самим Користувачем. Кожен Користувач вправі мати тільки єдиний Профіль.

Персональна інформація Користувача - сукупність інформації, надана про себе Користувачем самостійно при здійсненні процедури реєстрації та / або в процесі використання Сайту. Включає в себе персональні дані Користувача, інформацію, яка автоматично передається Адміністрації Сайту в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі інформація з файлів cookie, унікальна IP-адреса, з якої здійснюється доступ до Сайту, дані браузера, а також іншу інформацію про Користувача.

Сайт - сукупність розміщених у мережі електронних документів, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену MIGDb і його піддоменів. Стартова сторінка Сайту розміщена в мережі Інтернет за адресою https://migdb.com. Всі виключні майнові права на Сайт належать Адміністрації сайту.

Спам - поштові та інші розсилки рекламного, інформаційного, агітаційного чи іншого характеру, отримання яких не санкціоновано одержувачами.

Будь-які терміни і визначення, що використовуються в цій Угоді та не зазначені в розділі "Терміни", будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливє з тексту Угоди. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміна та/або поняття, що використовується в Угоді, застосовуватись буде тлумачення, яке буде визначено Адміністрацією Сайту.

1. Предмет Угоди

1.1. Ця Угода Користувача (далі - Угода) встановлює правила і умови користування Сайтом і розміщення на ньому інформації та представляє собою договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту, який замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту.

1.2. Доступ до Сайту, використання Сайту та/або вчинення будь-яких інших дій на Сайті Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди. Проходження процедури реєстрації Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди.

2. Реєстрація на Сайті

2.1. Для отримання доступу до всіх можливостей Сайту, Користувач повинен пройти процедуру реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача можлива одним із таких способів:

 • заповнити всі необхідні поля в спеціальному електронному реєстраційному бланку, доступному за посиланням https://migdb.com/uk/user/register, і підтвердити свою згоду з цією Угодою. В результаті описаних дій особа, яка їх здійснила, стає зареєстрованим Користувачем, що має індивідуальний і унікальний логін і пароль, необхідні для однозначної ідентифікації зареєстрованого Користувача і здійснення доступу до всіх можливостей Сайту.

2.2. Адміністрація Сайту має право заблокувати та / або видалити Профіль зареєстрованого Користувача, закрити Користувачеві доступ до всіх або деяких розділів і можливостей сайту, видалити Інформацію Користувача без пояснення причин, в тому числі, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди та / або чинне законодавство, а також у випадках, коли у Адміністрації Сайту будуть підстави вважати, що Персональна інформація користувача неповна та / або свідомо недостовірна, або Користувач видає себе за іншу особу.

3. Авторизація на Сайті

3.1. У кожного зареєстрованого Користувача є свій унікальний логін і пароль, необхідні для авторизації на Сайті. Дані індивідуальні логін і пароль призначаються тільки для цього зареєстрованого Користувача.

3.2. Зареєстрований Користувач зобов'язується не розголошувати свої логін і пароль, не передавати їх третім особам, а також вжити всіх необхідних заходів для того, щоб його логін і пароль не були доступні іншим особам.

3.3. Відповідальність за використання унікального логіна і пароля зареєстрованого Користувача для доступу до Сайту, використання Сайту та / або розміщення будь-якої інформації на Сайті, несе Користувач. У разі, якщо інша особа авторизується на Сайті з використанням логіна і пароля зареєстрованого Користувача, то всі дії, вчинені цією особою від імені зареєстрованого Користувача, будуть вважатися зробленими цим Користувачем.

3.4. Зареєстрований Користувач самостійно несе відповідальність за збереження свого логіна і пароля, а також за всі наслідки, які можуть виникнути в результаті його несанкціонованого та / або іншого використання.

3.5. У разі несанкціонованого використання свого логіна і пароля або при підозрі такого використання, а також про будь-які порушення або про підозри можливого порушення конфіденційності свого аккаунту в соціальних сервісах, які використовуються для авторизації на Сайті, користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту.

3.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які наслідки, які можуть статися через порушення Користувачем даного розділу цієї Угоди.

4. Персональна інформація Користувача

4.1. При обробці Персональної інформації Користувача Адміністрація Сайту зобов'язується вжити всіх заходів для захисту Персональної інформації Користувача від несанкціонованого доступу, знищення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею з боку інших осіб. У випадках, коли в результаті технічних несправностей, вірусних атак і інших обставин Персональна інформація Користувача стає доступною іншим особам, Користувач погоджується з тим, що не висуватиме претензій до Адміністрації Сайту в зв'язку з цим.

4.2. Користувач погоджується з тим, що Персональна інформація Користувача, що міститься у Профілі Користувача, є загальнодоступною і будь-яка особа може ознайомитися з нею.

4.3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту може займатися збором, зберіганням і обробкою Персональної інформації Користувача в наступних цілях:

 • ідентифікація Користувача;
 • напрямок повідомлень, повідомлень та інформації, що стосуються використання Сайту;
 • обробка запитів і заявок від Користувача;
 • поліпшення і доопрацювання Сайту;
 • надання Користувачеві персоналізованих послуг;
 • таргетування рекламних матеріалів;
 • проведення досліджень на основі знеособлених даних користувачів;
 • складання та використання бази даних користувачів Сайту.

4.4. Користувач підтверджує, що, розміщуючи на Сайті свою Персональну інформацію, користувач робить це добровільно. Адміністрація Сайту не має намірів збирати інформацію, яка вважається чинним законодавством персональними даними, за винятком випадків, коли така інформація була надана Користувачем добровільно. Надаючи свої персональні дані добровільно, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних, включаючи їх передачу і обробку відповідно до чинного законодавства.

4.5. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональну інформацію інших осіб без їх згоди та / або використовувати персональну інформацію інших користувачів будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, в протиправних та / або протизаконних цілях, а також в будь-яких інших цілях, що не відповідає цілям використання Сайту.

4.6. Користувач має право в будь-який момент змінити та / або доповнити свою Персональну інформацію або будь-яку її частину, якщо це не порушує умови цієї Угоди.

4.7. Персональна інформація Користувача обробляється і зберігається Адміністрацією Сайту протягом терміну її розміщення на Сайті або терміну, встановленого чинним законодавством.

4.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання Персональної інформації Користувача іншими особами.

4.9. При обробці персональних даних Користувача Адміністрація Сайту керується Законом України "Про захист персональних даних".

5. Розміщення Інформації на Сайті

5.1. Користувач погоджується з тим, що повинен розміщувати на Сайті тільки ту інформацію, на яку у нього є всі необхідні права. В іншому випадку, якщо у Користувача немає належних прав для розміщення на Сайті будь-якої інформації, то Користувач зобов'язується не розміщувати таку інформацію або розміщувати з урахуванням прав законних власників такої інформації.

5.2. Користувач зобов'язується при використанні Сайту:

5.2.1. не створювати більше одного Профілю користувача;

5.2.2. не порушувати нормальну роботу Сайту;

5.2.3. не розміщувати на Сайті і не направляти будь-куди через / за допомогою Сайту наступну Інформацію, яка:

 • містить загрози, наклеп, образи;
 • ганьбить честь і / або гідність третіх осіб;
 • порушує права та охоронювані законом інтереси третіх осіб;
 • порушує права громадян на приватне життя;
 • містить дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, віковою ознаками, соціальним статусом, сексуальною орієнтацією, політичними пристрастями або будь-якими іншими ознаками;
 • сприяє та / або закликає до зміни конституційного ладу, розв'язування війни, релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
 • містить спроби або ознаки розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;
 • ущімлює права меншин;
 • містить порнографічні матеріали або інші матеріали, які ображають моральність;
 • містить екстремістські матеріали;
 • ображає релігійні почуття громадян;
 • містить свідомо недостовірну інформацію та вводить в оману;
 • іншу інформацію, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та / або цієї Угоди.

5.2.4. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту в будь-якому вигляді шкідливе програмне забезпечення (віруси, трояни, черв'яки і т.д.) або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, модифікації, блокування, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування і програмного забезпечення або програми для здійснення несанкціонованого доступу;

5.2.5. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації (кейгени), логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до Сайту і іншим ресурсам в мережі Інтернет;

5.2.6. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту і не використовувати будь-які комп'ютерні програми або інші автоматичні алгоритми і методи, спрямовані на незаконний збір, передачу, копіювання, блокування, модифікацію, знищення Інформації та Бази даних, а також спрямовані на обхід обмежень, встановлених на Сайті;

5.2.7. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту Інформацію, яка охороняється законодавством про інтелектуальну власність (в тому числі, але не виключно, яка зачіпає будь-який патент, товарний знак, авторські та / або суміжні з ними права), й іншу законом Інформацію, яка охороняється законом, без відповідних на те прав і дозволів від правовласника такої Інформації. У разі виникнення спірної ситуації тягар доведення того, що розміщена Користувачем Інформація не порушує чиїхось прав, лежить на такому Користувачеві;

5.2.8. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту інформацію рекламного характеру без попередньої згоди на такі дії Адміністрації Сайту;

5.2.9. не здійснювати збір, зберігання, поширення, обробку та інші дії з Персональної інформацією інших користувачів;

5.2.10. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту посилання на інші Інтернет-ресурси, зміст яких суперечить вимогам чинного законодавства та / або цієї Угоди;

5.2.11. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту Спам, "листи щастя" і інформацію шахрайського характеру;

5.2.12. перед розміщенням на Сайті та / або через / за допомогою Сайту будь-якої інформації (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;

5.2.13. при проходженні процедури реєстрації на Сайті не вказувати про себе завідомо недостовірну Персональну інформацію, не вказувати в якості Персональної інформації дані інших осіб, не вчиняти дії на Сайті від імені інших осіб, не вказували персональні дані третіх осіб, не використовувати будь-які форми і способи незаконного представництва третіх осіб;

5.2.14. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту інформацію, спрямовану на вимагання або отримання грошей, незалежно від підстав, від інших користувачів та / або третіх осіб;

5.2.15. не розміщувати на Сайті та / або через / за допомогою Сайту інформацію, яка пропагандує вживання наркотичних, психотропних та інших заборонених речовин, що втягують до занять проституцією і торгівлею людьми за допомогою Сайту;

5.2.16. не сприяти у вчиненні та / або не робити з використанням Сайту протиправних та протизаконних дій, що суперечать вимогам чинного законодавства та / або цій Угоді.

5.3. Адміністрація Сайту надає Користувачеві можливість розміщувати Інформацію на Сайті, але не несе будь-яку відповідальність за достовірність інформації та правомірність розміщеної Користувачем Інформації на Сайті.

5.4. Адміністрація Сайту не перевіряє Інформацію, яка повинна розміщуватись Користувачем на Сайті, на предмет відповідності вимогам чинного законодавства (в т.ч., але не виключно, законодавства про авторські та суміжні права, а також законодавства про захист інтелектуальної власності) та / або цій Угоді і не має технічної можливості такої перевірки, оскільки така перевірка зробить неможливим функціонування Сайту. Однак у разі виникнення підозр щодо наявності відповідних порушень Адміністрація може робити це в будь-який час на свій розсуд без будь-яких повідомлень.

5.5. Адміністрація Сайту має право на свій розсуд і без пояснення причин відмовити в розміщенні і / або видалити будь-яку Інформацію, яка повинна розміщуватись / розміщену Користувачем на Сайті.

5.6. Посилання на будь-який інший сайт, продукт, роботу або послугу, Інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщені на Сайті Користувачем та / або на правах реклами, не означають схвалення або рекомендацію даної Інформації з боку Адміністрації Сайту, якщо на таке розміщення немає прямого підтвердженого письмово схвалення адміністрації Сайту.

6. Використання Сайту

6.1. Користувач може використовувати Сайт тільки відповідно до цієї Угоди та виключно тими способами, які передбачені технічними можливостями Сайту.

6.2. Правовласниками щодо будь-якої Інформації, розміщеної на Сайті, є, у відповідних випадках, Адміністрація Сайту, Користувачі та / або треті особи.

6.3. Адміністрація Сайту є законним правовласником і їй належать всі виключні майнові, авторські та інші відповідні права на Сайт, в тому числі, але не обмежуючись перерахованим, на програмне забезпечення Сайту, оформлення, дизайн, Базу даних Сайту.

6.4. Будь-яка інформація, що розміщується на Сайті Користувачем, належить такому Користувачеві та / або іншим третім особам - правовласникам. Розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач підтверджує, що він володіє всіма необхідними для цього правами і повноваженнями.

6.5. Користувач погоджується з тим, що будь-яка інформація, що розміщується їм на Сайті, стає доступною для користувачів Сайту.

6.6. Розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач автоматично безоплатно, безумовно і безвідклично надає Адміністрації Сайту і іншим Користувачам, які мають доступ до такої інформації, невиключне право на використання такої Інформації на території всього світу без обмеження строків на розсуд Адміністрації Сайту в тому числі, але не обмежуючись, на відтворення, копіювання, підбір, систематизацію, перетворення, зміну, редагування, переклад, публікування, розповсюдження, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, доведення до загального відома такої Інформації (частково або повністю) будь-якими законними способами. Розміщуючи Інформацію на Сайті, Користувач підтверджує, що володіє відповідними правами і повноваженнями для надання Адміністрації Сайту зазначеного вище виключного права на використання розміщеної Інформації. При такому використанні Адміністрація Сайту має право використовувати відповідну Інформацію як із зазначенням імені автора такої Інформації, так і без зазначення імені автора. Як ім'я автора при цьому буде вказуватися ім'я (псевдонім, нік) Користувача, яке він вказав при реєстрації на Сайті або в налаштуваннях Профілю, або логін Користувача. Адміністрація Сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті, третім особам.

6.7. Користувач не має права (якщо тільки це прямо і явно не дозволено Адміністрацією Сайту) будь-яким чином змінювати, копіювати, знищувати, зберігати, поширювати, передавати, продавати і іншим чином використовувати Інформацію, розміщену на Сайті (за винятком тієї Інформації, яка була законно розміщена на Сайті самим Користувачем) без попереднього дозволу Адміністрації Сайту та / або відповідного правовласника, крім випадків, коли Адміністрація Сайту та / або правовласник явним чином висловили свою згоду на вільне використання Інформації будь-якою особою.

6.8. Користувач зобов'язується використовувати Інформацію, що міститься на Сайті тільки в особистих некомерційних цілях, за винятком випадків, коли дозвіл на інше використання дано Адміністрацією Сайту та / або відповідними правовласниками.

6.9. Користувач зобов'язується дотримуватися правил користування кожним конкретним розділом сайту, якщо такі існують і описані в цьому розділі.

7. Функціонування Сайту

7.1. Адміністрація Сайту надає можливість використання Сайту Користувачеві без будь-яких додаткових гарантій.

7.2. Адміністрація Сайту не гарантує збереження і доступність Інформації, розміщеної на Сайті в будь-який час, і те, що ця інформація може бути стерта або загублена. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збої, затримки і технічні неполадки в роботі Сайту, а також за можливі наслідки таких збоїв, затримок і технічних неполадок.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за можливу втрату Інформації з Бази даних Сайту з якихось причин, а також отримання доступу до Інформації третіх осіб, в тому числі в результаті несанкціонованих і протиправних дій.

7.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за наявність на Сайті вірусів і інших шкідливих програм, а також за можливі наслідки зараження пристроїв Користувача вірусами або потрапляння на пристрої Користувача будь-яких шкідливих програм.

7.5. Будь-які рекомендації, зроблені Адміністрацією Сайту для Користувача, можуть не відповідати дійсним очікуванням таі / або перевагам Користувача. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за невідповідність запропонованих рекомендацій дійсним перевагам Користувача.

7.6. Адміністрація Сайту не відповідає, не відшкодовує і не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи упущену вигоду, моральну і іншу шкоду, які було завдано Користувачеві або третім особам в результаті використання ними або іншими Користувачами Сайту, в зв'язку з функціонуванням Сайту, а також у всіх інших випадках, передбачених цією Угодою. При будь-яких обставинах відповідальність Адміністрації Сайту покладається на неї при наявності і доведеності компетентними органами і судом в її діях прямої вини і наміру на заподіяння шкоди / збитків згідно з чинним законодавством.

7.7. Користувач самостійно несе повну відповідальність за розміщувану ним на Сайті та / або через / за допомогою Сайту Інформацію, в тому числі, за її зміст і відповідність вимогам чинного законодавства, за порушення прав третіх осіб (в тому числі, але не виключно, авторських прав та / або суміжних прав, прав на засоби індивідуалізації, прав на комерційну таємницю та інших охоронюваних законом прав). Користувач самостійно відшкодовує будь-які збитки (в тому числі упущену вигоду, моральну і іншу шкоду), що виникли у Адміністрації Сайту, інших Користувачів або третіх осіб внаслідок зазначених порушень та / або розміщення на Сайті та / або через / за допомогою Сайту такої Інформації, а також внаслідок здійснення інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

7.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за договорами між Користувачами та / або Користувачем і будь-якими третіми особами, укладеними шляхом використання Сайту або щодо Інформації, яка розміщена на Сайті без використання самого Сайту.

7.9. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за зміст і забезпечення конфіденційності і безпеки будь-яких сайтів, посилання на які розміщені на Сайті. Такі сайти можуть мати власні угоди, призначені для користувача. Адміністрація Сайту лише забезпечує перехід до сайтів та / або сервісів, за допомогою яких треті особи здійснюють замовлення та / або продаж програмного забезпечення (ігор, програм), техніки та інших товарів та послуг, але зобов'язальні відносини виникають між Користувачем і відповідними третіми особами. Адміністрація сайту не несе будь-якої відповідальності за такими зобов'язаннями між Користувачами та / або третіми особами.

7.10. Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок вирішувати всі суперечки і врегулювати всі претензії і позови третіх осіб, вимоги та приписи уповноважених державних органів влади, які надійшли як на адресу Користувача, так і на адресу Адміністрації сайту, якщо вони пов'язані з розміщенням на Сайті та / або через / за допомогою Сайту Користувачем Інформації, а також відшкодувати всі збитки і витрати, понесені Адміністрацією Сайту в результаті таких дій.

7.11. При використанні Сайту Користувач дає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від отримання повідомлень рекламного характеру шляхом використання відповідного функціоналу сайту.

8. Обмеження відповідальності Адміністрації

8.1. Вся інформація, розміщена на Сайті, включаючи оформлення та дизайн сайту поставляються "як є". Адміністрація Сайту відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт може підходити або не підходити для конкретних цілей використання, а також відповідати або не відповідати очікуванням користувачів та / або інших третіх осіб.

8.2. Адміністрація не несе відповідальності за всю образливу, завідомо неправдиву інформацію, інформацію, яка не відповідає дійсності, а також іншу інформацію, що порушує чинне законодавство, розміщену Користувачами та / або іншими особами, але докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити дану інформацію з Сайту. Відповідальність за дану інформацію лежить на особах які її розмістили.

8.3. Адміністрація не відповідає за те, що кожен Користувач є дійсно тією особою, за яку він себе видає, і не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну іншим особам.

8.4. Користувач повідомлений і згоден з тим, що не має право пред'являти претензії до Адміністрації Сайту в разі, якщо він не зазначив при реєстрації своїх персональних даних або зазначив персональні дані, які не відповідають даним, зазначеним у цивільному паспорті.

8.5. Ні за яких обставин Адміністрація Сайту не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які викликані у зв'язку з доступом та / або використанням Сайту або результатів інтелектуальної діяльності, які розміщені на Сайті.

8.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

 • будь-які дії Користувача на Сайті;
 • зміст, законність і достовірність інформації, використовуваної або одержуваної Користувачем на Сайті;
 • за достовірність рекламної інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем на Сайті, і якість рекламованих в ній товарів / робіт / послуг;
 • за наслідки застосування інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем на Сайті.

8.7. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Адміністрації Сайту, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується самостійно врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Сайту від можливих збитків і розглядів.

9. Права Адміністрації Сайту

9.1. Без попередніх повідомлень змінювати наповнення сайту, включаючи дизайн і оформлення, скріпти, програмне забезпечення та інші об'єкти, наявні на Сайті, додавати і видаляти Інформацію, в тому числі додану Користувачами;

9.2. Надсилати Користувачам засобами електронної пошти повідомлення, що мають відношення до доступу та / або використання Сайту;

9.3. Редагувати (в тому числі і видаляти) будь-яку Інформацію, яка порушує цю Угоду та / або чинне законодавство, а також обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого окремого розділу або сервісу Сайту без попереднього повідомлення.

10. Інші положення

10.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, які регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права. Скрізь по тексту цієї Угоди під терміном "законодавство" розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

10.2. Всі суперечки і розбіжності, які виникли між Користувачем і Адміністрацією Сайту вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити такі суперечки і розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Адміністрації Сайту.

10.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені чинним законодавством, не застосовуються до відносин між Користувачем і Адміністрацією Сайту.

10.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацій Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або будь-яких інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

10.5. У разі бездіяльності з боку Адміністрації Сайту при порушенні Користувачем або іншими Користувачами положень цієї Угоди, Адміністрація Сайту зберігає право вжити відповідних заходів щодо захисту своїх інтересів у будь-який час. Бездіяльність не означає відмови Адміністрації Сайту від своїх прав у разі вчинення таких само та / або подібних порушень в подальшому.

10.6. Ця Угода складена українською мовою і в деяких випадках за згодою Адміністрації Сайту може бути надано Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності української версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення української версії цієї Угоди.

10.7. Адміністрація сайту може обмежувати доступ Користувача до всього сайту або до окремих його частин, не повідомляючи і не несучи за це відповідальність, з технічних причин або причин дотримання безперебійного функціонування Сайту, з метою запобігання несанкціонованому доступу, втрати, знищення, перекручення Інформації або в разі, коли Адміністрація сайту вважає на свій власний розсуд, що Користувач порушує вимоги чинного законодавства та / або цієї Угоди.

10.8. Ця Угода може бути змінена і доповнена Адміністрацією Сайту в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення користувачів. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

10.9. Чинна редакція Угоди доступна в мережі Інтернет за адресою: https://migdb.com/uk/ugoda-koristuvacha

11. Заключні положення

11.1. Належними адресами для направлення юридично значимих повідомлень є:

 • для Користувача: адреса електронної пошти, яка розміщена в Профілі користувача, або адреса електронної пошти, яка вказана при зверненні в формі для звернень, а також унікальна адреса Користувача в сервісі особистих повідомлень Сайту.

11.2. Ця Угода є публічною офертою. Згодою Користувача з умовами цієї Угоди (акцептом) вважається фактичне користування Сайтом, його сервісами та використання будь-якої Інформації, розміщеної на ньому.